Testování Softwaru

Rozdíly mezi výkonem vs. zátěž vs. zátěžové testování

30. října 2021

Obsah

Testování výkonu

Jedná se o proces testování softwaru, který se používá k testování doby odezvy, rychlosti, stability, spolehlivosti, škálovatelnosti a použití softwarové aplikace při určité zátěži. Primárním účelem testování výkonu je identifikovat a odstranit výkonová úzká hrdla v softwarové aplikaci.

Účelem je nabídnout zúčastněným stranám informace o aplikaci týkající se rychlosti, škálovatelnosti a stability. Bez testování výkonu bude software trpět problémy, jako jsou: pomalý běh, nekonzistence mezi různými operačními systémy.

Testování výkonu určuje, zda software splňuje požadavky na rychlost, stabilitu a škálovatelnost při očekávané zátěži. Aplikace zaslané na trh s metrikami nízkého výkonu kvůli neexistujícímu nebo nízkému testování výkonu nezískávají špatnou pověst a neplní prodejní cíle.

Zátěžové testování

Zátěžové testování identifikuje, zda je infrastruktura použitá pro hostování aplikace dostatečná či nikoli. Používá se ke zjištění, zda je výkon aplikace udržitelný, když je na vrcholu uživatelského zatížení. Udává, kolik uživatelů aplikace zpracovává, a rozsah aplikace požadovaný z hlediska hardwaru, kapacity sítě atd. pro přístup k aplikaci. Pomůže vám identifikovat maximální provozní kapacitu a případná úzká hrdla a určit, který prvek způsobuje degradaci.

Provádí se za kontrolovaných laboratorních podmínek, aby se porovnaly schopnosti různých systémů nebo přesně změřily schopnosti jednoho systému. Zahrnuje stimulaci zátěže uživatele pro cílovou aplikaci. Pomáhá vám určit, jak se vaše aplikace chová, když na ni narazí více uživatelů současně. Hlavním cílem je definovat množství práce, kterou systém zvládne bez snížení výkonu.

Zátěžové testování

Zátěžové testování kontroluje stabilitu a spolehlivost aplikací. Zátěžové testování má za cíl změřit schopnosti aplikací zpracovávat chyby a robustnost v náročných podmínkách a zajistit, aby nedocházelo k jejich zhroucení v napjatých situacích. Testuje mimo běžné provozní body a vyhodnocuje, jak aplikace fungují v extrémních podmínkách. Zátěžové testování se také nazývá Testování odolnosti. Při tomto typu testování je AUT na krátkou dobu namáháno, aby se zjistila jeho odolnost. Hlavním využitím zátěžového testování je stanovení limitu, při kterém se systém nebo software nebo hardware zlomí. Kontroluje, zda systém prokazuje efektivní a efektivní správu chyb v extrémních podmínkách.

Testování výkonuZátěžové testováníZátěžové testování
Je to nadmnožina zátěžových a zátěžových testů.Je to podmnožina testování výkonu .Je to podmnožina testování výkonu .
Pomáhá nastavit standardy pro aplikaci.Pomáhá rozpoznat horní limit systému, stanovit SLA aplikace a zkontrolovat, jak systém zvládne velké zatížení.Pomáhá kontrolovat, jak se systém chová při extrémní zátěži.
Jeho cílem je získat indikaci toho, jak se aplikace chová za normálních parametrů.Hlavním cílem je generovat zvýšené zatížení webové aplikace.Jeho cílem je zajistit, aby servery nespadly při náhlém vysokém rychlostním stupni po značnou dobu.
Limit zatížení je jak nad, tak pod prahem přerušení.Limit zatížení je práh přerušení.Limit zatížení je nad prahem přerušení.
Příklad: Kontrola souběžných uživatelů, připojení HTTP nebo kontrola Vhodné Doba odezvy .Příklad: Otestujte textový procesor provedením změny velkého objemu dat a otestujte tiskárnu přenosem těžkých dat.Příklad: vypnutí a restartování portů velké sítě.

Nejčastější dotazy

Kdy provést testování výkonu?

Provádí se pro kontrolu výkonu webových serverů, sítě a databáze. Pokud používáte agilní přístup k vývoji softwaru, musíte aplikaci průběžně testovat.

Kdy provést zátěžové testování?

Provádí se za účelem zjištění, kolik uživatelů systém zvládne. Můžete si vyzkoušet různé scénáře, které vám umožní zaměřit se na jiné části vašeho systému, jako je domovská stránka nebo webová stránka pokladny na vašem webu pro testování zatížení webu. Pomůže vám určit, jaká zátěž se v systému vytváří a udržuje.

Kdy dělat zátěžové testy?

Velmi zásadní je otestovat kapacitu výdrže systému. To vám také pomůže připravit se na neočekávané nárůsty provozu a poskytne více času a prostředků na odstranění případných úzkých míst.

Je nespravedlivé provádět zátěžové testování a zátěžové testování současně?

V mnoha rozhovorech je častá otázka, zda je nespravedlivé provádět zátěžové a zátěžové testy současně? Odpověď je ‚Ne.‘ Není nespravedlivé provádět zátěžové a zátěžové testy současně.

Vyžaduje implementaci testování výkonu?

Testování výkonu vyžaduje, abyste věděli, jak kódovat. Znalost programování je další výhodou.